Pågåande arbeid

Nokre bilete frå kvardagen vår!

Statkraft Energi AS: Pumpehus, Grasbotn Osa
Statkraft Energi AS: Pumpehus, Grasbotn Osa
Ullensvang Kyrkjelege Fellesråd. Utne Kyrkje
Ullensvang Kyrkjelege Fellesråd. Utne Kyrkje