Velkommen

Byggmeister Samson Kjoberg AS er ei godt etablert entreprenørverksemd med mange års erfaring frå byggebransjen. Firmaet har solid fagkunnskap og praksis innan næringsbygg, nybygg, tilbygg, rehabilitering og betongarbeid.

Føretaket har kontor og lager i Kinsarvik, tel i dag 12 ansatte og hadde ein omsetnad på 21,3 MNOK i 2014.

Firmaet utfører oppdrag i indre delar av Hordaland.

Ta kontakt med oss om byggjeplanane dine!